Koordinator
Personen die für die Projektumsetzung verantwortlich sind und Vertragunterzeichnung mit Landrat von Opole:

1. Anna Smyk – podinspektor Wydziału Inicjatyw i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Nysie

2. Andrzej Tatarczak – specjalista Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Nysie

3. Bogumiła Olewicz – inspektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Nysie 

Projektkoordinator:

1. Ryszard Tasarek – naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Nysie – tel. 077 40 80 569 

Projektdokumentation:

1. Andrzej Tatarczak – specjalista Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Nysie – tel. 077 40 80 579 

Bauarbeiten:

1. Kazimierz Jakimczyk – inspektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Nysie – tel. 077 40 80 583 

Projektorganisation – Verträge, Wertung, Projekt-Haushaltspläne:

1. Bogumiła Olewicz – inspektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Nysie – tel. 077 40 80 581 

Projektunterstützung:

1. Anna Smyk – podinspektor Wydziału Inicjatyw i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Nysie - tel. 077 40 80 552