Informationen über ZPORR
ZPORR nennt die Ziele, Richtung und die Höhe der Mittel zur Realisierung der regionalen Staatspolitik, die für die Zeit 2004 – 2006  zur Verfügung sind, bei der Nutzung der Strukturfonds:

- vom Europafond der regionalen Entwicklung 

- vom Europäischen gemeinsamen Fond.
 


Program Operacyjny

Pobierz plik pdf:  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Uzupełnienie Programu
 
22 listopada 2006 r. w Dzienniku Ustaw Nr 209 (poz. 1549) ukazało się rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Zmiany przyjęte w rozporządzeniu są wynikiem decyzji podjętych na posiedzeniu Komitetu Monitorującego ZPORR, które odbyło się 14 czerwca 2006r. Rozporządzenie wchodzi w życie po 7 dniach od dnia ogłoszenia tj. w dniu 30 listopada 2006r.
    
Pobierz plik pdf:  Rozporządzenie zmieniające  

Jednolita wersja Uzupełnienia ZPORR 2004-2006 ze zmianami wprowadzonymi na dwóch posiedzeniach Komitetu Monitorującego, tj. na posiedzeniu w dniu 17 marca 2006 r. oraz w dniu 24 czerwca 2006 r. Znowelizowane części Uzupełnienia zostały wyróżnione kolorami. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w tekście ujednoliconym nie widnieją zmiany, których wprowadzenie polegało na usunięciu części tekstu rozporządzenia. Uwaga: Ujednolicona wersja Uzupełnienia jest wersją roboczą.

   
Pobierz plik pdf:  Jednolita wersja Uzupełnienia ZPORRPodręcznik Procedur Wdrażania ZPORR
Wersja z października 2005 r.

Pobierz plik rar: zporr_podrecznik_procedur_wdrazania_28102005


Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach ZPORR (wraz z Częścią II - załączniki) oraz pismo  Ministerstwa Gospodarki i Pracy dot. zasad stosowania instrukcji, obowiązują od  23 listopada 2005 r. w stosunku do projektów złożonych do działań 3.1., 3.3., 3.5.2. - nabór 2005 (w trakcie oceny formalnej)Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych


Pobierz plik doc: Rozporzadzenie Rady WE nr 1159Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania projektu

Podręcznik Procedur Wdrażania ZPORR

Pobierz plik doc: Rozdział 17 Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR - Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania projektu

Książka znaku ZPORR

Pobierz plik pdf: Ksiażka znaku ZPORRNützliche Web-Seiten:
Allgemeine Informationen zum Thema  ZPORR : www.zporr.gov.pl
Informationen zum Thema ZPORR im Vojv. Opole www.zporr.umwo.opole.pl