Beschreibung der Objekte


   ●  Bastei der hl. Jadwiga

   ●  Wasserfestung

   ● Reduta Kapucynska

   ●  Erdwälle Jerozolimskie innere

   ● Reduta Kardynalska

   ●  Jerozolimské Innenbefestigung

   ●  Festung Prusy

   ●  Eisenbahn-Wälle

   ●  Festung I

   ●  Hohe Befestigung

   ● Festung II

   ●  Die Überreste der Zangen-Vorwalls

   ● Festung III

   ●  Neue Flesch

W opisach wykorzystano nastêpuj±ce ¼ród³a:

prof. dr. Edmund Ma³achowicz i Andrzej Stupak
"Nowo¿ytne fortyfikacje Twierdzy Nysa"

Wroc³aw 1986r.)

Autorska Pracownia arch. M. Ma³achowicza
"Wariantowa koncepcja prpgramowo-przestrzenna
dla projektu pn.: Park Kulturowo-Przyrodniczy Twierdzy Nysa - etap I"

Wroc³aw 2004

Praca zbiorowa
"Fortyfikacja 1 - Krajowe Seminarium Naukowe Twierdza Nysa"
Warszawa 2000r.


Kazimierz Staszków
"Nysa - Gawêda o fortach"
Nysa 2006